بسمه تعالی


به اطلاع صرافیهای محترم می رساند جهت دسترسی به سامانه نظارت بر صرافیها به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.cbifs.com/sana

گواهینامه دیجیتال لازم برای ارتباط با سامانه :

لینک دریافت فایل

راهنمای نصب گواهینامه دیجیتال :

لینک دریافت فایلاداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران